Саобраћај и везе

Naselje : KOCELJEVA

 

DRUMSKI SAOBRAĆAJ – GRADSKA ULIČNA MREŽA

 

Naziv ulice : STOJANA NOVAKOVIĆA

Kategorija ulice*: SEKUNDARNA SAOBRAĆAJNICA

Ukupna dužina ulice : 295 m

Ukupna ulična površina : 0.18.41 ha

Postojeći režimi saobraćaja: b) DVOSMERNI

Broj saobraćajnih traka po smeru : DVE

Stanje kolovoznog zastora : NEZADOVOLJAVAJUĆE

Potreba za rekonstrukcijom : DA

Odvodnjavanje ulice: a) NIJE REŠENO

 

Opis uličnog

Prostora

Dužina ( m)

Širina (m)

kolovoz

trotoar

kolovoz

trotoar

Asfalt

 

 

 

 

Beton

 

 

 

 

Kamena kocka i

Prizma

 

 

 

 

Kaldrma

 

 

 

 

Makadam

295

-

6,0

-

Zemlja

 

 

 

 

UKUPNO:

295

-

6,0

-

 

Podužni nagib: min..../.......... max........./......

 

*Kategorizacija prema predhodnom GUP-u ili

  • Gradski autoput
  • Gradska magistrala
  • Gradska saobraćajnica (primarna)
  • Sekundarna sobraćajnica
  • Pristupne ulice