Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Koceljevačke novosti


 Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Opštinske uprave Koceljeva

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Izveštaj o javnim nabavkama u 2017. godini


17.09.2018. godine

Javni poziv

za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova

REKONSTRUKCIJA DELA OPŠTINSKOG PUTA OP-13

Javni poziv

Konkursna dokumentacija 1. deo

Konkursna dokumentacija 2. deo

Odgovor na postavljeno pitanje

Odgovor na postavljeno pitanje br. 2


13.09.2018. godine

Javna nabavka

Rekonstrukcija i izgradnja opštinskih i nekategorisanih puteva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odgovor na postavljeno pitanje br. 2

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o obustavi postupka


15.08.2018. godine

Javna nabavka

Košenje trave i šiblja pored opštinskih puteva, rečnih korita II reda i na slobodnim površinama na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


15.08.2018. godine

Javna nabavka

Postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


08.08.2018. godine

Javna nabavka

Letnje održavanje opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija - prvi deo

Konkursna dokumentacija - drugi deo

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


27.07.2018. godine

Nabavka kamenog agregata sa prevozom do mesta ugradnje

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

Odgovor na postavljeno pitanje

Odgovor na postavljeno pitanje br. 2

Izmena konkursne dokumentacije br. 3 od 24.08.2018. godine

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odgovor na postavljeno pitanje br. 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


23.07.2018. godine

Javna nabavka male vrednosti - Nabavka elektro materijala i održavanje javne rasvete za 2018. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za konkurisanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača


15.05.2018. godine

JAVNI POZIV

udruženjima građana, crkvama i verskim zajednicama za podnošenje programa od javnog interesa za Opštinu Koceljeva radi finansiranja iz budžeta Opštine Koceljeva za 2018. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


17.04.2018. godine

Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2018. godini

Javni poziv i konkursna dokumentacija

Rešenje o imenovanju komisije

Rešenje o raspodeli sredstava


Javni poziv

za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija

u 2018. godini

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javna nabavka - kancelarijski materijal 2018

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka - lož ulje 2018

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka: Usluge održavanja softvera za LPA 2018

Obaveštenje

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka - električna energija 2018

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka usluga zimskog održavanja opštinskih, nekategorisanih puteva, ulica i ostalih javnih površina za 2018. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javna nabavka usluga zimskog održavanja opštinskih ulica i puteva za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka

građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja

za seoska domaćinstva

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javni poziv

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kišne kanalizacije u industrijskoj zoni u Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javni poziv

za podnošenje ponuda za izbor pružaoca usluga pomoći i nege u kući

za 2017. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javni poziv

Izrada projektno-tehničke dokumentacije
(Idejni projekat i Projekat za izvođenje)  za izvođenje radova na ojačanju kolovozne konstrukcije opštinskog puta O-6 „Svileuva-Batalage-Novaci“

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora


Javni poziv

vršenje nadzora nad izvođenjem radova na rehabilitaciji, uređenju i rekonstrukciji opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora


Javni poziv

rekonstrukcija i izgradnja opštinskih i nekategorisanih puteva,

ulica i trotoara

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja 1

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o zaključenom ugovoru


Javni poziv

za podnošenje ponuda za uređenje nekategorisanih puteva i otresišta na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o zaključenom ugovoru


Javni poziv

za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na ojačanju kolovozne konstrukcije opštinskog puta O-6 ,,Svileuva-Batalage-Novaci''

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovori na postavljena pitanja

Odgovori na postavljena pitanja 11.08.2017. god.

Odgovori na postavljena pitanja. 14.08.2017. god.

Odgovori na postavljena pitanja 17.08.2017. god.

Odluka o obustavi postupka


Javni poziv

za podnošenje ponuda za izbor pružaoca usluga pomoći i nege u kući

za 2017. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javni poziv

za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija

za 2017. godinu

Javni poziv

Obrazac prijave

Obrazac godišnjeg programa


Javna nabavka

letnje održavanje opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka

građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja

za seoska domaćinstva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka


JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2017. godini

Javni poziv

Ispravka javnog poziva

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o imenovanju stručne komisije


JAVNI POZIV

udruženjima građana, crkvama i verskim zajednicama za podnošenje programa od javnog interesa za Opštinu Koceljeva radi finansiranja iz budžeta Opštine Koceljeva za 2017. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju


Javna nabavka - Izrada projektno tehničke dokumentacije

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor 1

Odgovor 2

Odluke o dodeli ugovora


Javna nabavka - gorivo 2017

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka - lož ulje 2017

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka


Javna nabavka - kancelarijski materijal 2017

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka - električna energija 2017

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti - Nabavka elektro materijala i održavanje javne rasvete

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti - Geodetske usluge za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka usluga transporta za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN male vrednosti

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka usluga zimskog održavanja opštinskih ulica i puteva za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka usluga letnjeg održavanja opštinskih ulica i puteva za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odgovori na postavljena pitanja 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka za pružaoca usluga pomoći i nege u kući za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka dobara za održavanje puteva, putnih objekata i javnih površina za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovori na postavljena pitanja 1

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka gradjevinski materijal

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnihuređaja za seoska domaćinstva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


10.08.2016. godine

Javna nabavka službenog automobila

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


04.07.2016. godine

SANACIJA ZGRADE SREDNJE ŠKOLE

,,VELJKO VLAHOVIĆ'' U KOCELJEVI

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


04.07.2016. godine

SANACIJA ZGRADE ZDRAVSTVENE AMBULANTE

U MESTU DONJE CRNILJEVO

Javni poziv                      Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljeno pitanje 1

Odgovor na postavljeno pitanje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


04.07.2016. godine

SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

,,MIĆA STANOJLOVIĆ'' U DONJEM CRNILJEVU

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


26.05.2016. godine

JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2016. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Ispravka javnog poziva

Rešenje o obrazovanju komisije

Zaključak o ispravci greške u Rešenju o obrazovanju komisije

Odluka o obustavljanju postupka javnog konkursa

Javni poziv

Rešenje o obrazovanju komisije 03.10.2016. godine


26.05.2016. godine

JAVNI POZIV

udruženjima građana, crkvama i verskim zajednicama za podnošenje programa od javnog interesa za Opštinu Koceljeva radi finansiranja iz budžeta Opštine Koceljeva

Preuzmite konkursnu dokumentaciju


17.05.2016. godine

Radovi na sanaciji regulacije reke Rasnice u mestu Koceljeva, opština Koceljeva

Javni poziv                      Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


17.05.2016. godine

Radovi na sanaciji klizišta u Podgorskoj ulici u Koceljevi

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


17.05.2016. godine

Radovi na izgradnji i opremanju eksploatacionog bunara BUSV7, na izvorištu vodovoda Koceljeva u mestu Svileuva, opština Koceljeva

Javni poziv                        Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Obaveštenje

Odluka o dodeli ugovora


23.02.2016. godine

SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

,,MIĆA STANOJLOVIĆ'' U KOCELJEVI

Javni poziv                        Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


23.02.2016. godine

SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

,,MIĆA STANOJLOVIĆ'' U SVILEUVI

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova

Obaveštenje o dodeli ugovora


23.02.2016. godine

SANACIJA ZGRADE ZDRAVSTVENE AMBULANTE

U MESTU DRAGINJE

Javni poziv                      Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova

Obaveštenje o dodeli ugovora


12.02.2016. godine

IZGRADNJA MOSTA PREKO REKE TAMNAVE

ZUKVE - BATALAGE

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o dodeli ugovora


12.02.2016. godine

IZGRADNJA MOSTA PREKO LUKIĆA POTOKA

Javni poziv                        Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


12.02.2016. godine

SANACIJA I DOGRADNJA MOSTA PREKO REKE RASNICE

Javni poziv                         Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


02.02.2016. godine

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Javni poziv                          Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


01.02.2016. godine

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Javni poziv                          Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje


01.02.2016. godine

Javna nabavka: Usluge održavanja softvera za LPA

Obaveštenje          Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora


22.09.2015. godine

Javna nabavka: Pripremni radovi za asfaltiranje puta u KO Ljutice u dužini od 450 metara

Javni poziv                 Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


21.09.2015. godine

Javna nabavka: Izgradnja projektne dokumentacije za tri mosta (Most na reci Tamnavi Zukve - Batalage, Most na reci Rasnici MZ Koceljeva, Most preko Lukića potoka MZ Bresnica)

Javni poziv                Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o zaključenom ugovoru


09.09.2015. godine

Javna nabavka:Radovi na izgradnji pešačkog - čeličnog mosta na reci Tamnavi u Koceljevi

Javni poziv               Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


20.05.2015. godine

JAVNA NABAVKA - SANACIJA BAZENA

Javni poziv              Konkursna dokumentacija

_______________________________________________________

04.05.2015. godine

JAVNA NABAVKA - SANACIJA BAZENA

Obaveštenje o obustavi postupka

Preuzmite javni poziv i konkursnu dokumentaciju

Odgovor na postavljeno pitanje

__________________________________________________

10.03.2015. godine

NABAVKA LOŽ ULJA ZA GREJANJE

Javni poziv                Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

____________________________________________________

04.03.2015. godine

NABAVKA GORIVA

Javni poziv                     Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

____________________________________________________

29.01.2015. godine

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Javni poziv                          Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

___________________________________________________

28.01.2015. godine

INFORMISANJE

Konkursna dokumentacija

Rešenje o formiranju komisije

Rešenje o raspodeli sredstava

_________________________________________________

22.01.2015. godine

HRANA, PIĆE I OSTALI MATERIJAL

Javni poziv                             Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

________________________________________________

20.01.2015. GODINE

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Javni poziv                          Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

_________________________________________________

15.01.2015. godine

JAVNI POZIV

UDRUŽENJIMA GRAĐANA, CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA PODNOŠENJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU KOCELJEVA, RADI FINANSIRANJA IZ BUDŽETA OPŠTINE KOCELJEVA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

__________________________________________________

15.01.2015. godine

Javna nabavka: Usluge održavanja softvera za LPA

Obaveštenje          Konkursna dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matičar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vožnje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587