Koceljeva

 Optina
Lokalna samouprava
Zvanini
- Slubeni glasnici
- Statut optine
Elektronska uprava

 Privreda

 Servisi graana

 Info

 Drutvo

 Koceljevake novosti


 Komercijalna banka

 

KOMERCIJALNA BANKA

 

      Po visini prikupljene devizne tednje Komercijalna banka ad Beograd, sa svojom mreom od 253 ekspoziture, prva je na rang listi koje posluju na prostoru Srbije. Komercijalna banka ad Beograd svojim klijentima nudi mogucnost kupovine efektivnog stranog novca bez provizije, ukoliko se valuta kupuje u svrhu orocenja na period od 12,24 i 36 meseci. Klijentima koji obavljaju devizno poslovanje, Komercijalna banka nudi brzu i kvalitetnu uslugu, obavljanje platnog prometa sa inostranstvom putem elektronskog sistema Hal E-bank, to podrazumeva da klijenti mogu da plaanje ka inostranstvu obavljaju i sa njihovog radnog mesta, i tako utede vreme i novac. Jedna od usluga koje banka nudi jeste renta tednja koja klijentu omoguava da tokom trajanja oroenja redovno ostvaruje kamatu koja ce mu se u toku trajanja oroenja isplaivati kao renta, odnosno kao dodatni redovni prihod. Za svoje klijente-graane, Komercijalna banka otvara i vodi tekue raune, nudi mogunost dinarske i devizne tednje, u skladu sa zakonskim propisima kupuje i prodaje efektivne strane valute, putnike i bankovne ekove i kreditna pisma od domaih i stranih fizickih lica.
Banka nudi u zakup sefove koji su sa aspekta bezbednosti napravljeni koricenjem vrhunske tehnologije, po najsavremenijim standardima svetskog bankarstva.
Komercijalna banka odobrava vie vrsta stambenih kredita i kredita za adaptaciju, pod izuzetno povoljnim uslovima.Banka odobrava:

 

*kredite indeksirane u EUR finansirane iz sredstava Banke uz ucece sredstava iz budeta Republike Srbije
*kredite indeksirane u EUR finansirane iz sredstava Banke osigurane kod Nacionalne korporacije
*kredite indeksirane u CHF finansirane iz sredstava Banke osiguranih kod Nacionalne korporacije


Ukoliko klijent ne ispunjava uslove koje je propisala Nacionalna korporacija Banka ce ponuditi sledece usluge:

 

*kredite indeksirane u EUR finansirane iz sredstava Banke
*kredite indeksirane u CHF finansirane iz sredstava Banke


Filijale banke:

 

1.Glavna filijala Dunav Beograd
2.Glavna filijala Kruevac
3.Glavna filijala Ni
4.Filijala Cacak
5.Filijala Loznica
6.Filijala Sremska Mitrovica
7.Filijala Zajecar
8.Filijala Kraljevo
9.Filijala Novi Pazar
10.F ilijala Priboj
11.Filijala Novi Sad
12.Filijala Uice
13.FIlijala Vranje
14.Filijala Valjevo
15.Filijala Subotica
16.Filijala abac
17.Filijala Kragujevac
18.Filijala Smederevo
19.Filijala Poarevac
20.Filijala Jagodina
21.Filijala Zrenjanin

 

Komercijalna Banka Ad Beograd Beograd
11000 Beograd
Andre Nikolia 3
tel: 011 369 1512
fax: 011 369 1512
www.kombank.com

 
 
Komercijalna banka ad Beograd
Filijala abac
Ekspozitura Koceljeva
Nemanjina 95
Tel: 015 556 108
 
 


Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matiar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vonje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587