Коцељева

 Општина

 Привреда

 Сервиси грађана

 Инфо

 Друштво

 Коцељевачке новости


 Средња школа - Вељко Влаховић

Адреса школе

Доситејева 1
15220 Коцељева, Србија
Тел: 015/556-395


          Школа је почела са радом 01.09.1980. године као С.С.У.О. Као техничка школа је верификована 1994. године.Подручја рада у којима се образују ученици су:
-машинство и обрада метала,
-пољопривреда,
-економија, право и администрација,
-трговина и угоститељство.
Школа ради са 13 одељења.
Техничка школа "Вељко Влаховић" у Коцељеви верификована је Решењем Министарства просвете Републике Србије од 25.03.1994. године да остварује наставне планове и програме.
          Школа располаже са једном зградом површине 2000 м/2. У текућој школској години средња школа "Вељко Влаховић" у Коцељеви реализоваће Програм рада ангажовањем 30 радника.

 

Ове године уписом је предвиђено 5 одељења:
*Једно одељење економских техничара-30 ученика.
*Једно одељење машинских техничара за компјутерско конструисање-30 ученика.
*Једно одељење пољопривредних техничара-30 ученика.
*Једно одељење трговаца ИИИ степен-30 ученика.
*Једно одељење инсталатера ИИИ степен 1)водоводних, канализационих и грејних инсталација-15 ученика, 2) аутомеханичари-15 ученика.
         ченици машинске струке се обучавају у радионицама школе, док професионалну праксу изводе у фабрикама "КРУШИК" и "ГРАДАЦ" у Ваљеву,"СТРЕЛА-КОЦЕЉЕВА","АГРО-СЕРВИС" Коцељева,ДП "ВОЋАР" Коцељева и РЈ "ТАМНАВА"... Ученици одељења трговаца практичну наставу изводе у СТР "Душко",СТР "Тамнава",СТР "Гаја",СТР "Жекс",ТП "Бимакс"...
Школа је преузела све неопходне мере да се боље организује превоз ученика, у договору са аутосаобраћајним предузећем Стрела-Коцељева. Доласци и одласци аутобуса прилагођени су школском распореду, тако да ученици из Д.Црниљева, Градојевића, Ћуковина, Ш.Каменица, Брдарица, Драгиња , Баталага и Свилеуве не губе време чекајуци аутобус.
         Школа има своју правну и рачуноводствену службу. Професори су редовно припремљени за наставу, како кроз писмене припреме, тако кроз редовно праћење нових методичких и стручних знања. Радом школе руководи директор који испуњавањем свог годишњег плана и програма рада обезбеђује остваривање основних васпитно-образовних задатака школе. Према материјалним могућностима школа ће омогућити учешће професора на свим семинарима. Школа ће у циљу размене мишљења и искустава сарађивати са школама истих струка и занимања на подручју Мачванског округа.
         У школској 2005/06 години је изабран ученицки парламент чији це задаци бити предлагање и усвајање правила о понашању ученика у школи, анализа односа ученика и наставног особља, организовање школских екскурзија, организовањем прославе Нове године у школи...

 

 Пројекти у реализацији
- exchange3 -

Питајте председника

Стратегија развоја

Матичар

Курсна листа

Временска прогноза

Телефонски именик

Број посетилаца
website-hit-counters.com

Ред вожње

 

www.koceljeva.gov.rs
Улица Немањина 74, 15220 Коцељева
тел: +381 556 355 факс: +381 556 587