Коцељева

 Општина

 Привреда

 Сервиси грађана

 Инфо

 Друштво

 Коцељевачке новости


 Шумарство

 

ШУМЕ У КОЦЕЉЕВИ

     Од укупне површине Општине Коцељева која износи око 25.742 ха , под шумом је покривено 5.912 ха, односно 22,97 %. Од ове цифре око 440 ха отпада на шуме у приватном сектору, док је остали део под заштитом државе и предузећа "Србија шуме" и шумског газдинства "Тамнава".
     По свом саставу углавном се ради о самониклим шумама такозваним "пањацама", богатим врбом у долини Тамнаве, док су у вишим пределима заступљени багрем, цер, брест, буква, граб, и једним веома малим делом у околини села Дружетиц које има највећу надморску висину у Коцељеви има бора и јеле.
     За разлику од прошлих времена када је цело подручје, не само Коцељеве већ и посаво-тамнаве било познато по великим компактним шумским површинама, данас је евидентно огромно уништавање шума и то углавном као огревног дрвета.
     Веома мала количина шумског дрвета се користи за планско и организовано сечење, тако да према подацима шумске инспекције и шумског газдинства око 30% шумског фонда на подручју Коцељеве које се налази у власништву државе тотално је уништен без предузимања мера надлежних државних органа да се овакво стање покуша поправити евентуалним мерама појачане контроле и подмлађивања шума.
     У циљу опстанка и обнављања шума на подручју Коцељеве неопходно је предузети извесне мере заштите,као што су:
- заштиту шума од биљних болести и штетних инсеката,
- заштиту шума од дивљачи,
- заштиту шума од пожара и
- заштиту шума од противправног присвајања и коришцења.Пројекти у реализацији
- exchange3 -

Питајте председника

Стратегија развоја

Матичар

Курсна листа

Временска прогноза

Телефонски именик

Број посетилаца
website-hit-counters.com

Ред вожње

 

www.koceljeva.gov.rs
Улица Немањина 74, 15220 Коцељева
тел: +381 556 355 факс: +381 556 587