Коцељева

 Општина

 Привреда

 Сервиси грађана

 Инфо

 Друштво

 Коцељевачке новости


 Збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Коцељева

      На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима ( „Сл. гласник РС“, број 129/07; 34/2010 и 54/2011 ), Изборна Комисија општине Коцељева, на седници одржаној дана 25. 04. 2012. године, донела је Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Коцељева.

Утврђује се Збирна изборна листа за избор одборника Скупштине општине Коцељева, и то:

1. ГГ – МАТИЋ ВЕРОЉУБ – ВЕРАН

Ред.
Бр. Презиме и име Датум рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Матић Верољуб 06.04.1953. дипл. инг. геодезије Коцељева, М. Глишића 4
2. Милинковић Драган 05.08.1962. дипл. инг. пољ. мех. Голочело
3. Софранић Верица 26.03.1948. др стоматологије Коцељева, Карађорђева 9
4. Илинчић Душан 15.11.1981. др ветерине Коцељева, Ј. Цвијића 13
5. Јанковић Владан 07.03.1975. трговац Брдарица
6. Ранковић Славица 28.05.1969. др ветерине Коцељева, Омладинска 12
7. Тодорић Горан 03.06.1973. свештеник Д. Црниљево
8. Момировић Станисав 31.12.1951. инг. пољопр. Свилеува
9. Гајић Снежана 12.02.1983. инг. грађевине Коцељева, Ж. Димитријевића 8
10. Симић Живислав 13.09.1971. радник Баталаге
11. Мандић Жељко 08.04.1974. маш. техничар Каменица
12. Лазаревић Емилија 04.03.1977. др медицине Д. Црниљево
13. Сенић Јован 18.04.1950. елек. механичар Коцељева, Немањина 95
14. Ђурановић Марко 21.12.1972. пољоприв. Свилеува
15. Ераковић Загорка 21.02.1986. проф. енглес. Бресница
16. Ћосић Љубомир 07.09.1957. пољопривр. Брдарица
17. Бајић Миливој 05.11.1944. пензионер Драгиње
18. Јанковић Биљана 20.01.1969. радник Драгиње
19. Максић Томислав 08.05.1962. керамичар Драгиње
20. Јелић Видоје 25.05.1937. пензионер Зукве
21. Гајић Анђелка 19.01.1985 ек. техничар Коцељева, 6. личке 56
22. Исаиловић Горан 12.07.1979. пољопривр. Свилеува
23. Тодоровић Милош 16.03.1974. пољопривр. Суботица
24. Гајић Марина 27.06.1978. васпитач Коцељева, Убски пут 53
25. Павловић Зоран 02.08.1966. радник Мали Бошњак
26. Милошевић Милан 23.09.1978. пољоприв. Градојевић
27. Софранић Славица 24.11.1970. проф. разр. наставе Свилеува
28. Ранковић Дарко 21.09.1977. пољоприв. Драгиње
29. Петровић Бранко 12.09.1976. пољоприв. Галовић
30. Васић Слађана 23.07.1976. пољоп. тех. Каменица
31. Митровић Зоран 17.10.1972. пољопривр. Брдарица

2. „Демократска странка, СПО, ЛДП – Милутин Цвејић“

Ред.
Бр. Презиме и име Датим рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Цвејић Милутин 17.12.1959. дипломирани економиста Доње Црниљево
2. Буљубашић Ранисав 11.07.1959. дипломирани економиста Коцељева, Л. Лазаревића 19
3. Живковић Снежана 25.11.1977. дактилограф Коцељева, Ј. Цвијића 40
4. Живановић Петар 26.09.1958. возач Свилеува
5. Бајић Горан 15.12.1969. електро-механичар Драгиње
6. Макевић Олга 11.02.1953. домаћица Брдарица
7. Матић Никола 08.02.1990. поштар Доње Црниљево
8. Милошевић Миољуб 27.02.1969. машински техничар Љутице
9. Ђукић Александра 07.06.1989. студент Коцељева, Д. Атића 17
10. Филиповић Милош 10.12.1986. дипл. инг. елтех. Коцељева, Љ. Богдана 45
11. Пауновић Милоје 27.04.1971. граћевински техничар Коцељева
12. Савић Сања 31.10.1986. дипломирани економиста Коцељева, Немањина 57
13. Јестротић Драгиша 13.05.1983. доктор ветерине Свилеува
14. Јевтић Иван 04.06.1983. економиста Брдарица
15. Ђаковић Катарина 19.02.1991. студент Коцељева, Немањина 135/A
16. Пантелић Драган 08.11.1983. ауто-механичар Галовић
17. Стефановић Миле 24.12.1983. студент Коцељева, Љ. Богдана 16
18. Ђаковић Марија 04.10.1989. студент Коцељева, Убски пут 29
19. Обрадовић Никола 10.11.1986. струковни менаџер Коцељева, Драгана Максимовића 5
20. Цвејић Бранислав 01.03.1960. хемијски техничар Доње Црниљево
21. Мандић Санвила 11.02.1958. стоматолошка сестра Коцељева, Ј. Веселиновића 6
22. Андрочец Радован 04.12.1973. пољопривредник Зукве
23. Којадиновић Сњежана 18.06.1972. медицинска сестра Коцељева, Борачка 22
24. Вејин Драгана 20.11.1955. лаборантски техничар Каменица
25. Тешић Петар 19.07.1966. земљорадник Драгиње
26. Јовановић Виолета 03.01.1976. домаћица Дружетић
27. Поповић Иван 06.08.1985. поштар Коцељева, В. Караџића 2
28. Мирковић Бранимир 18.10.1950. пољопривредник Ћуковине
29. Станић Зорица 07.02.1971. туристички техничар Коцељева, 6. личке 64
30. Пантелић Милован 25.09.1978. возач Суботица
31. Росић Милутин 16.02.1970. пољопривредник Градојевић

3. ГГ ДВЕРИ ПОКРЕТ ЗА ЖИВОТ КОЦЕЉЕВЕ

Ред.
Бр. Презиме и име Датим рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Живановић Слађан 17.04.1981. предузетник Коцељева, 23. септембра 6
2. Гајић Гвозден 27.08.1950. пољопривредник Коцељева, Немањина 90
3. Гајић Мирјана 25.02.1973. предузетник Коцељева, Немањина 90
4. Живановић Славко 15.01.1950. пензионер Коцељева, 23. септембра 6
5. Мићић Зоран 10.06.1965. предузетник Коцељева, Луке Лазаревића 43/А
6. Чкојић Биљана 28.10.1976. домаћица Свилеува
7. Ђурић Веран 16.03.1983. предузетник Брдарица
8. Јанковић Живко 02.02.1977. радник Суботица
9. Бојић Мирјана 18.05.1993. домаћица Коцељева
10. Ранисављевић Горан 27.09.1968. пољопривредник Свилеува
11. Ђукић Борисав 28.05.1956. радник Каменица
12. Живановић Светлана 06.03.1955. радник Коцељева, 23. септембра 6
13. Јелић Марко 04.12.1989. радник Зукве
14. Бајић Теодор 31.03.1980. радник Драгиње
15. Илић Драгана 01.10.1988. радник Коцељева, Јована Цвијића 12
16. Којадиновић Марко 15.10.1989. радник Коцељева, Омладинска бб
17. Ераковић Иван 13.03.1990. студент Коцељева, Јована Цвијића 16
18. Теодоровић Марија 13.09.1987. радник Градојевић
19. Јанковић Милутин 16.11.1981. пољопривредник Дружетић
20. Симић Бранко 28.11.1990. радник Драгиње
21. Грујић Данијела 22.06.1987. домаћица Коцељева, Тамнавски пут 12
22. Петровић Немања 12.10.1988. студент Коцељева, Ж. Димитријевића бб
23. Васић Марко 04.05.1990. радник Свилеува
24. Томић Биљана 26.02.1976. домаћица Коцељева, Карађорђева 82
25. Недић Љубисав 18.07.1980. радник Галовић
26. Ђокић Синиша 28.10.1976. радник Свилеува

4. Унија Рома Србије – Зоран Петровић

Ред.
Бр. Презиме и име Датим рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Петровић Милорад -Чорба 08.05.1962. предузетник Брдарица
2. Петровић Зоран 23.05.1964. педагошки асистент Брдарица
3. Јовановић Марија - Буба 25.07.1955. домаћица Драгиње
4. Ђорђевић Никола - Николино 27.10.1953. предузетник Драгиње
5. Јовановић Зоран 07.11.1959. пољопривре. Брдарица
6. Петровић Миланка 22.09.1961. домаћица Брдарица
7. Ђорђевић Бранислав 08.01.1955. пољопривред. Драгиње
8. Јовановић Живко - Влада 16.09.1963. директор Брдарица
9. Петровић Десанка 04.03.1965. домаћица Драгиње
10. Антонић Владимир - Бимба 04.09.1963. пољопривред. Драгиње
11. Ђорђевић Слободан - Деша 01.07.1952. пољопривр. Драгиње
12. Петровић Зорица 18.06.1966. домаћица Брдарица
13. Петровић Драган 01.04.1967. пољопривр. Брдарица
14. Јовановић Милорад 12.04.1955. пољопривред. Брдарица

5. „ИВИЦА ДАЧИЋ – СПС – ПУПС – ДР. ВЕТ. МЕД. СПЕЦ ЈАНКОВИЋ ЧЕДОМИР“

Ред.
Бр. Презиме и име Датим рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Јанковић Чедомир 21.08.1967. др. вет. мед. спец. Коцељева, Миће Станојловић 10
2. Билали Бојана 21.07.1983. адвокатски приправник Коцељева, Омладинска 8/9
3. Лазић Мирчета 08.11.1956. пољопривред. Свилеува
4. Алексић Дејан 08.12.1968. др. вет мед. Драгиње
5. Снегић Милка 03.07.1950. економиста пензионер Коцељева, 1300 каплара 6
6. Михаиловић Радивој 14.06.1966. привредник Суботица
7. Станојловић Јанко 02.01.1947. пољ. техничар пензионер Дружетић
8. Радуловић Катарина 09.09.1973. дипл. инг. пољопривреде Коцељева, ПМН 1
9. Ђурић Златомир 11.11.1959. привредник Брдарица
10. Др Миловановић Бранка 10.11.1950. педијатар Коцељева, Душанова 35/7
11. Лазаревић Петар 27.05.1963. пољопривред. Свилеува
12. Пушић Зоран 13.04.1965. професор Драгиње
13. Радојчић Милица 24.09.1984. економски техничар Драгиње
14. Мандић Марко 14.07.1981. техн. мед. ветерина Каменица
15. Томић Будислав 29.07.1966. пољопривредник Баталаге
16. Милинковић Предраг 14.02.1953. земљорадник Бресница
17. Јевтић Бранислава 10.07.1949. пензионер Коцељева, Ј. Веселиновића 22
18. Јовановић Драган 12.01.1983. пољопривредник Коцељева, Лазе Лазаревића 47
19. Јовановић Радомир 22.08.1974. музичар Свилеува
20. Томић Љиљана 05.01.1955. пензионер Коцељева, Немањина 61
21. Радосављевић Сретен 26.09.1944. пензионер Коцељева, Немањина 134
22. Билали Владимир 28.04.1960. привредник Драгиње
23. Атић Загорка 20.09.1949. пензионер Коцељева, Дише Атића 3
24. Васић Драган 03.10.1961. пољопривредник Голочело
25. Матић Верољуб 10.05.1952. возач Доње Црниљево
26. Јерковић Маја 10.05.1980. економски техничар Коцељева, Лазе Лазаревића 35
27. Спасојевић Драган 14.04.1978. металостругар Љутице
28. Аврамовић Драгић 02.06.1988. вет. техничар Зукве
29. Пауновић Александра 09.04.1967. трговац Коцељева, Луке Лазаревића 1
30. Гавриловић Томислав 16.06.1961. пољопривредник Ћуковине
31. Тодоровић Продан 26.02.1949. пензионер Коцељева, Миће Станојловић 25

6. „Демократска странка Србије Војислав Коштуница“

Ред.
Бр. Презиме и име Датим рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Ђермановић Драган Ђеле 03.08.1958. дипломирани правник Коцељева, Л. Лазаревића 4
2. Јовић Милован 08.11.1967. дипл. економиста Коцељева, Омладинска 12
3. Ружић Јованка 18.11.1972. спец. јав. здравља Коцељева, Карађорђева 51
4. Момировић Небојша Неле 10.08.1964. аутомеханичар Свилеува
5. Крсмановић Велисав Веља 13.03.1961. столарски техничар Коцељева, Убски пут бб
6. Ђермановић Невена 10.06.1987. дипл. економиста Коцељева, Л. Лазаревића 4
7. Филиповић Бранко 27.09.1986. лабараторијски технолог Коцељева, Ј. Цвијића бб
8. Јовић Милорад 12.03.1966. дипл. машински инжењер Коцељева, Дише Атића 98
9. Јелисавчић Зорица 11.03.1964. саобраћајни техничар Свилеува
10. Степић Светислав Света 25.10.1964. машински техничар Драгиње
11. Обрадовић Рајко 05.11.1946. пензионер Коцељева, М. Станојловића бб
12. Јовановић Славица 01.12.1968. воћ. техничар Коцељева, 6. личке 79
13. Максимовић Милан Макса 07.07.1966. ветеринарски техничар Доње Црниљево
14. Мијаиловић Миољуб Мишко 14.09.1963. ел. мех. моторичар Голочело
15. Томић Салиха 05.09.1962. рударски техничар Доње Црниљево
16. Благојевић Слободан 10.01.1970. водоинсталатер Свилеува
17. Павловић Зоран Пишта 25.11.1950. пољопривредник Брдарица
18. Миловановић Бранка 17.01.1965. економски техничар Свилеува
19. Миловановић Марина 20.05.1977. домаћица Драгиње
20. Крунић Вељко 25.08.1978. машински техничар Свилеува
21. Ђурић Милица 29.05.1952. домаћица Коцељева, 6. личке 52
22. Божић Живорад 21.02.1965. пољопривредник Свилеува
23. Теодоровић Владан 15.04.1984. металостругар Градојевић
24. Граовчевић Марија 30.07.1964. хем. техничар Коцељева, Душанова 26
25. Тодоровић Дејан 31.10.1973. пољопривредник Суботица
26. Лазић Борисав 21.02.1965. пољопривредник Ћуковине
27. Марковић Снежана 02.01.1975. изр. гор. дел. обуће Свилеува
28. Благојевић Биљана 02.02.1975. домаћица Свилеува

7. Драган Марковић Палма – Јединствена Србија – Живојин Зарић

Ред.
Бр. Презиме и име Датим рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Зарић Живојин 28.10.1962. предузетник Коцељева, Дише Атића 40
2. Софранић Милорад 26.08.1962. предузетник Коцељева, Лазе Лазаревића 1
3. Пантелић Наташа 11.08.1977. предузетник Суботица
4. Ранковић Зоран 29.09.1971. ветеринарски техничар Брдарица
5. Ђурић Бранко 12.11.1976 правник Коцељева, Теслина 5
6. Алексић Драгица 26.02.1956. пензионер Коцељева, Ж. Димитријевића бб
7. Вукашиновић Раде 01.10.1976. пољопривредник Доње Црниљево
8. Нинковић Горан 29.04.1979. аутомеханичар Свилеува
9. Пантелић Јелена 30.01.1979. трговац Коцељева, 6. личке 138
10. Васић Милан 31.08.1976. пољопривредник Љутице
11. Милосављевић Дарко 06.07.1980. пољопривредник Дружетић
12. Стојчић Зора 09.09.1964. домаћица Свилеува
13. Лазаревић Милош 21.06.1986. студент Свилеува
14. Перић Милан 14.06.1974. пољопривредник Голочело
15. Маличевић Ана 11.01.1981. економски техничар Коцељева, 6. личке 111
16. Божић Бранислав 09.03.1985. молер Драгиње
17. Ђукић Милан 06.02.1959. пољопривредник Каменица
18. Нешић Душица 21.12.1976. домаћица Коцељева, Љ.Богдана 15
19. Митровић Тома 25.12.1966. пољопривредник Брдарица
20. Јевтић Никола 04.09.1960. радник Коцељева
21. Стефановић Слађана 30.01.1979. правни техничар Дружетић
22. Томић Бранислав 22.12.1990. ветеринарски техничар Баталаге
23. Лазић Милош 11.03.1963. радник Коцељева, Лазе Лазаревића 52
24. Терзић Марија 22.11.1990. тренер карате клуба Коцељева, Ж. Димитријевића 8
25. Урошевић Миленко 24.06.1970. радник Коцељева
26. Васић Немања 04.10.1984. радник Свилеува
27. Николић Славица 15.08.1972. домаћица Коцељева, Омладинска бб
28. Недељковић Милан 15.06.1984. трговац Брдарица
29. Павловић Зоран 30.08.1970. радник Суботица
30. Лазић Видосава 28.07.1972. књиговођа Коцељева, Ј.Цвијића бб
31. Матић Иван 13.03.1985. радник Доње Црниљево

8. „Ромска партија Срђана Шајна – Боривоје Спасојевић“

Ред.
Бр. Презиме и име Датим рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Спасојевић Боривоје 01.01.1979. физиотерапеут Брдарица
2. Јанковић Цветин 26.03.1961. предузетник Драгиње
3. Митровић Гордана 15.07.1968. домаћица Брдарица
4. Симић Чедомир 27.02.1970. земљорадник Драгиње
5. Јанковић Радован 19.02.1956. земљорадник Брдарица
6. Петровић Слађана 25.02.1972. домаћица Брдарица
7. Јанковић Милан 26.02.1979. земљорадник Брдарица
8. Петровић Бобан 08.11.1978. земљорадник Брдарица
9. Јовановић Сузана 20.01.1971. домаћица Драгиње
10. Ђорђевић Драган 17.09.1977. земљорадник Драгиње
11. Јанковић Михаило 26.04.1972. земљорадник Брдарица

9. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ

Ред.
Бр. Презиме и име Датим рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Станковић Драган 30.03.1974. грађевински техничар Коцељева, ПМН 27
2. Макевић Мирослав 31.01.1958. пољопривредник Брдарица
3. Вучинић Милица 24.02.1989. зубни техничар Доње Црниљево
4. Игњатовић Томислав 06.03.1956. наставник у пензији Голочело
5. Вучинић Миливој 12.09.1959. машински техничар Доње Црниљево
6. Нешић Јелена 10.02.1984. инж. технологије Коцељева, Стојана Новаковића 16
7. Мићић Драган 29.12.1989. радник Градојевић
8. Нешић Милета 04.04.1952. пензионер Доње Црниљево
9. Петровић Зорица 27.04.1975. домаћица Суботица
10. Јовановић Петар 12.10.1954. радник Коцељева, Немањина 45
11. Јевтић Коста Поп 06.03.1943. пензионер Суботица
12. Михаиловић Зорица 16.06.1993. ученик Градојевић
13. Јовановић Златомир 11.09.1955. зидар Коцељева, Ж. Димитријевића 17
14. Марковић Горан 24.11.1982. земљорадник Драгиње
15. Марковић Мира 29.04.1959. домаћица Доње Црниљево
16. Зарубац Зоран 09.07.1954. пољопривредник Баталаге
17. Зарић Зоран 01.05.1954. пољопривредник Каменица
18. Томић Јасмина 30.03.1963. домаћица Коцељева
19. Матић Љубисав 07.12.1956. пољопривредник Доње Црниљево
20. Софранић Горан 10.10.1973. металостругар Свилеува
21. Пантелић Гордана 08.09.1964. домаћица Коцељева, Убски пут 11

10. ПОКРЕНИМО КОЦЕЉЕВУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка и Нова Србија)

Ред.
Бр. Презиме и име Датим рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана
1. Ранковић Бранко 26.07.1971. металостругар Мали Бошњак
2. Божић Зоран 30.03.1971. земљорадник Свилеува
3. Гојковић Зорица 22.07.1970. ветеринарски техничар Коцељева
4. Ивановић Ранко 18.11.1973. машински техничар Мали Бошњак
5. Јовановић Томислав 11.09.1953. електричар Свилеува
6. Веселиновић Јагода 20.08.1985. предузетник Коцељева
7. Јанковић Слободан 03.01.1948. директор у пензији Брдарица
8. Терзић Милан 20.08.1960. радник Коцељева
9. Урошевић Јелена 24.09.1946. пензионер Коцељева
10. Антонић Драгутин 27.11.1977. механичар за одржавање пољопривредних машина Зукве
11. Јовановић Златомир 28.05.1957. столар Свилеува
12. Васић Миланка 06.09.1961. домаћица Голочело
13. Дамњановић Јован 18.01.1964. радник Градојевић
14. Станковић Никола 19.01.1960. дипл. инг. пољопривреде, стручни саветник Коцељева
15. Ристивојевић Јасмина 25.12.1970. домаћица Градојевић
16. Стојановић Томислав 04.12.1960. доктор Драгиње
17. Јовановић Радоје 13.01.1988. аутомеханичар Ћуковине
18. Лазаревић Ана 23.07.1981. дипл. економиста Брдарица
19. Глигорић Вељко 09.08.1955. аутолимар Дружетић
20. Гачић Раденко 05.11.1958. руковалац грађевинских машина Доње Црниљево
21. Ранковић Љиљана 16.08.1979. домаћица Коцељева
22. Стојчић Сретен 20.04.1980. аутоелектричар Баталаге
23. Стевановић Мирослав 30.06.1983. аутомеханичар Суботица
24. Ранковић Тијана 30.12.1990. студент Коцељева
25. Матић Радивој 16.02.1961. машинбравар Доње Црниљево
26. Весић Жарко 10.10.1973. радник Галовић
27. Вуловић Јасмина 17.08.1989. економски техничар Свилеува
28. Исаиловић Слободан 23.03.1992. машински техничар Љутице
29. Аврамовић Живорад 14.04.1963. машинбравар Коцељева
30. Ранковић Милена 04.09.1977. радник Коцељева
31. Поповић Цветин 02.04.1961. трговац Доње Црниљево

Број: 013 – 1/88 - 2012
У Коцељеви, 25. 04. 2012. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Радивоје Бојић
Пројекти у реализацији
- exchange3 -

Питајте председника

Стратегија развоја

Матичар

Курсна листа

Временска прогноза

Телефонски именик

Број посетилаца
website-hit-counters.com

Ред вожње

 

www.koceljeva.gov.rs
Улица Немањина 74, 15220 Коцељева
тел: +381 556 355 факс: +381 556 587