Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Arhiva

 Koceljevačke novosti


dokumentacija

 

 

OPŠTINA KOCELJEVA - VESTI
NAJNOVIJE VESTI

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ КОЈИ ИЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАЗЛОГА ЖЕЛЕ ДА ГЛАСАЈУ КОД КУЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ 16.01.2022. ГОДИНЕ

Цео текст обавештења

Пријаве петак и субота од 08 - 20 часова

на дан гласања у недељу најкасније до 11 часова

на телефоне: 015/556-322 и 015/556-159Погледајте видео о инвестицијама у општини Коцељева

у 2021. години

 


 

ПРИЈАВА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ ПРОТИВ COVID-19


ГОВОР НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА ВЕРОЉУБА МАТИЋА ИЗ КОЦЕЉЕВЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СБИЈЕ ОД 22.04.2021. ГОДИНЕ

ПОГЛЕДАЈТЕ И ОСТАЛЕ ГОВОРЕ НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА ВЕРОЉУБА МАТИЋА ИЗ КОЦЕЉЕВЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СБИЈЕ


27.12.2012. године

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ЗА 2022. ГОДИНУ


Сва документа и потребне информације у вези са реферндумом заказиним за 16.01.2022. године


ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне

2. Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

3. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Коцељева

4. Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Коцељева

5. Одлука о висини стопе амортизације


24.11.2021. године

Јавна презентација

Урбанистичког пројекта

Изградња вишепородичног стамбеног објекта на к.п. 1018 КО Коцељева варошица

Оглас - јавна презентација

 

Урбанистички пројекат


21.10.2021. године

Трећи ребаланс Буџета Општине Коцељева за 2021. годину


18.08.2021. године

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Коцељева за 2022. годину

Обрасци за припрему програмског буџета за 2022. годину


05.08.2021. године

Обавештење о објављивању на увид документације за пројекат регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“
За потребе пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ у општини Уб у Колубарском региону, 2020.године је припремљена Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину у складу са националним законодавством. (Линк за преузимање)
Као допуна процесу процене утицаја спроведеном у складу са националним законодавством поред постојеће студије о процени утицаја развијена су следеће документа како би се одговорило на захтеве зајмодаваца 1  и утврдиле одговарајуће акције и мере у вези заинтересованих страна и лица под утицајем пројекта:

Поред верзија на српском језику, документација је доступна и на енглеском језику на следећем линку (Линк странице са верзијама докумената на енглеском језику).
Документа у штампаном формату су доступна у просторијама „Еко-Тамнава“ као и следећих општина/локалних самоуправа:

 • Град Ваљево – Карађорђева 64, 14000 Ваљево Србија
 • Градска општина Обреновац – Улица Вука Караџића 74, 11500 Обреновац
 • Градска општина Лазаревац – Карађорђева 42, 11550 Лазаревац
 • Општина Уб – Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб
 • Градска општина Барајево – Светосавска 2, 11460 Барајево
 • Општина Владимирци – Светог Саве 34, 15225 Владимирци
 • Општина Лајковац – Омладински трг 1, 14224 Лајковац
 • Општина Мионица – Ул. Војводе Мишића бр.30, 14242 Мионица
 • Општина  Коцељева – Немањина 74, 15220 Коцељева
 • Општина Осечина – Карађорђева 78, 14 253 Осечина
 • Општина Љиг – ул. Карађорђева бр. 7, 14240 Љиг

Коментаре и питања у вези са пројектом и пројектном документацијом можете доставити:

 • У писаној форми на адресу Вељка Влаховића бр 8, 14210 Уб;
 • Телефонским путем на број телефона 014/412 415;
 • Путем електронске поште на адресу  javne.konsultacije@ekotamnava.rs .
Фуснота 1 – Европска банка за обнову и развој и Француска агенција за развој

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Коцељева за период 2021-2023

Позив за јавну расправу ЛАП за Роме


30.06.2021. године

Локална стратегија и акциони план за квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање ,,Здраво, срећно и задовољно дете''

Промоција стратегије


26.05.2021. године

Јавна седница Комисије за јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене регионалног колубарског система намене снабдевања водом


21.05.2021. године

Обавештење о кршењу саобраћајних прописа на територинји општине Коцељева и појачаној контроли у наредном периоду


07.05.2021. године

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

 

Обавештење о почетку рада центра за COVID 19 мере


ВАКЦИНАЦИЈА

Поштовани грађани општине Коцељева, обавештавамо вас да од 24.марта 2021. године можете да се пријавите за вакцинацију против заразне болести COVID-19 на новоотвореним вакциналним пунктовима у амбулантама у Драгињу и Доњем Црниљеву.

Бројеви телфона за пријаве:

- Амбуланта у Драгињу 015/556-029,

- Амбуланта у Доњем Црниљеву 015/563-054.

У овом тренутку на располагању су вакцине кинеске компаније СИНОФАРМ.


26.04.2021.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМЕ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ТЕКСТ ОГЛАСА

ТЕКСТУАЛНИ И ГРАФИЧКИ ДЕО


05.04.2021.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ТЕКСТ ОГЛАСА

ТЕКСТУАЛНИ И ГРАФИЧКИ ДЕО


ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ


Пројекат ,,МОЈ ПРОИЗВОД - моје газдинство, мој крај'' у сарадњи Општине Коцељева са Центром за образовање и истраживање АГРОНЕТ и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије


ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ


17.12.2020. године

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

15.03.2021. године

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ


18.11.2020. године

Наредба Штаба а ванредне ситуације општине Коцељева о спровођењу посебних мера за сузбијање и заштиту становништва од ширења заразне болести COVID 19


ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне

2. Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину

3. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Коцељева

4. Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Коцељева

5. Одлука о висини стопе амортизације


Наредба Штаба за ванредне ситуације Општине Коцељева од 12.10.2020. године


Наредба Штаба за ванредне ситуације Општине Коцељева од 22.09.2020. године


Одлука о завршном рачуну буџета за 2019. годину

Одлука о извршењу буџета за првих шест месеци 2020. године

Одлука и измени и допуни Одлуке о буџету за 2020. годину


Јавни позив издавачима медија

који се баве производњом медијских садржаја за подношење пројеката за суфинансирање из буџета Општине Коцељева ради остварења јавног интереса у области информисања у 2020. години

Јавни позив и обрасци

Решење о образовању и именовању стручне комисије

Решење о измени Решења о образовању и и именовању стручне Комисије

Предлог Комисије о расподели средстава

Решење о расподели средстава

Информација за учеснике којима су одобрена средства


11.08.2020. године

Предлог ребаланса буџета Општине Коцељева за 2020. годину


Корисницима буџета Општине Коцељева

Упутство за припрему одлуке буџету за 2021. годину са обрасцима за програмски буџет


 

 


ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Обавештење

Поштовани,

Обавештавамо вас да су од 06.12.2019. године умањене таксе за електронсkе пријаве права индустријске својине.

Такса за електртонску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.

Поштовани суграђани, искористите ову повољност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац.

Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину можете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину.

www.zis.gov.rs

 

OBAVEŠTENJE INTERRESORNE KOMISIJE OPŠTINE KOCELJEVA

Obaveštenje od 06.04.2020. godine

Zahtev za pokretanje postupka procene (obrazac)

 

OBAVEŠTENJA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOCELJEVA

Zaključak štaba od 08.05.2020 god.

Zaključak o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza na teritoriji opštine Koceljeva

Zaključak o uspostavljanu rada Opštinske uprave Koceljeva

Obaveštenje za građane opštine Koceljeva od 08.05.2020 god.

Zaključak štaba od 30.04.2020 god. o ublaživanju mera ograničenja kretanja tokom Vanrednog stanja

Preporuka Štaba od 27.04.2020 god. o preduzimanju mera na teritoriji opštine Koceljeva za vreme Vanrednog stanja u R. Srbiji

Naredba od 27.04.2020. godine

Zaključak o dozvoli rada kozmetičkih i frizerskih salona, pedikira, manikira, usluga teretana i fines klubova, solarijuma, salona za masažu i drugih usluga nege, održavanja i ulepšavanja lica i tela na teritoriji opštine Koceljeva

Saopštenje za javnost od 18.04.2020. godine

Naredba od 14.04.2020. godine

Preporuka Štaba o preduzimanju mera na teritoriji opštine Koceljeva za vreme Vanrednog stanja u R. Srbiji

Uputstvo Zavoda za javno zdravlje za sprovođenje protivepidemijskih mera

Saopštenje za javnost od 10.04.2020. godine

Naredba od 09.04.2020. godine

Obaveštenje za penzionere od 09.04.2020. godine

Naredba o preduzimanju mera u JKP "Progres" Koceljeva

Zaključak o oslobađanju plaćanja troškova realizacije programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Poletarac" Koceljeva

Naredba Štaba za vanredne situacije Koceljeva od 06.04.2020. god.

Obaveštenje za građane starije od 70 godina o otvorenim trgovinskim radnjama u subotu 04.04.2020. godine od 04 do 07 časova

Zaključak o uspostavljanju kol centra

Naredba od 22.03.2020. godine.

Naredba od 20.03.2020. godine - Obustava rada ugostiteljskih objekata, frizerskih ikozmetičkih salona, objekata u kojima se priređuju zabavne igre (igraonice - kladionice)

Naredba od 18.03.2020. godine

Naredba od 17.03.2020. godine

Naredba od 16.03.2020. godine

Instrukcija privrednim subjektima u vezi sa postupkom izdavanja dozvola za kretanje u vremenu od 20 do 05 časova

Kodeks ponašanja u poslovnim subjektima tokom vanredne situacije - Privredna komora Srbije

Obaveštenje za poljoprivrednike za vreme vanredne situacije


ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA

ZA 2020 GODINU


Odluka o angažovanju eksterne revizije za završni račun budžeta Opštine Koceljeva za 2019. godinu


29.11.2019. godine

PREUZMITE ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU

1. Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone

2. Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokr..

3. Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti...

4. Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

5. Odluka o visini stope amortizacije


ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ


03.10.2019. godine

Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju opštine Koceljeva


FESTIVAL ZIMNICE 2019

Poštovani prijatelji Festivala, obaveštavamo Vas da će jedanaesti po redu Festival zimnice 2019, biti održan 27. i 28. septembra 2019. godine u Koceljevi. Pozivamo Vas da nas posetite, dobro nam došli.


Pogledajte reportažu u emisiji ,,Ovo je Srbija'' povodom Dana Opštine Koceljeva i promotivni video o investicijama u 2019. godini sniman iz drona

 


19.06.2019. godine

IV MALE OLIMPIJSKE IGRE KOCELJEVA

Dana 19.06.2019. godine u Koceljevi su održane IV Male olimpijske igre u organizaciji Predškolske ustanove ,,Poletarac'' iz Koceljeve, a učesnici su bila deca predškolskih grupa. Ovde možete pogledati snimak.

 


PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE

ALEKSANDAR VUČIĆ U KOCELJEVI

Koceljevu je 14.02.2019. godine posetio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Veliki broj građana okupio je se kod fabrike ,,Pemi stil'' kako bi dočekao predsednika države. Kako je Aleksandar Vučić sam istakao ovom prilikom već šesti put dolazi u Koceljevu i zahvalan je za toplu i srdačnu dobrodošlicu koju mu građani uvek prirede. Pogledajte galeriju.....


Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednoig zemljišta u državnoj svojini u opštini Koceljeva


U Koceljevi je 28. i 29. septembra održan deseti jubilarni Festival zimnice. Po ocenama organizatora i posetilaca ovo je do sada najuspešniji i najviše posećen Festival zimnice do sada. Klikom na sliku ispod pogledajte razne vesti, video materijale i galeriju fotografija sa Festivala zimnice.


Promotivni video povodom Festivala zimnice u Koceljevi

    SEOSKE OLIMPIJSKE IGRE 15.09.2018. GODINE U KOCELJEVI

U Koceljevi su 15.09.2018. godine održane 45 po redu Seoske olimpijske igre u organizaciji Opštine Koceljeva i Saveza za rekreativni sport Republike Srbije. Učešće je uzelo oko 900 sportista, a pomoć organizatorima pružilo je oko 100 volontera. U nastavku pogledajte galeriju slika.


        INVESTIRAJTE U KOCELJEVI             INVEST IN KOCELJEVA

              Verzija na srpskom                                   English version

 


Odluka o budžetu za 2018. godinu

Predlog rebalansa budžeta od 25.04.2018. godine (Predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Koceljeva za 2018. godinu)


Ovlašćena lica u Opštinskoj upravi Koceljeva za postupanje u upravnom postupku


NOVOGODIŠNJI PRIJEM

Dana 22.12.2017. godine održan je tradicionalni novogodišnji prijem predsednika Opštine Koceljeva. Na prijemu su predsednik Opštine Dušan Ilinčić i predsednik Skupštine Opštine i narodni poslanik Verljub Matić sumirali odlične rezultate lokalne samouprave u protekloj godini. U nastavku pogledajte video sa najznačajnijim investicijama....


INDUSTRIJSKA ZONA KIŠNA KANALIZACIJA 2017


U Koceljevi je 29. i 30. septembra 2017. godine održan deveti po redu Festival zimnice. Učestvovalo je 232 izlagača i 240 ekipa u takmičenju u pripremanju lovačkog gulaša, a zabeležena je i rekordna poseta gostiju.

Klikom na sliku ispod pogledajte novinske i video priloge iz raznih medija, kao i foto galeriju.


SASTANAK SA DELEGACIJOM REPUBLIKE TURSKE

Dana 22.08.2017. godine održan je sastanak delegacije Vlade Republike Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić, a čiji član je bio i narodni poslanik i član Odbora za poljoprivredu Skupštine Republike Srbije Veroljub Matić iz Koceljeve, sa delegacijom Republike Turske na čijem čelu je ministar hrane, poljoprivrede i stočarstva Ahmet Ešref Fakibab. Tema je unapređenje saradnje u oblasti trgovine, a naročito izvoz iz Srbije u Tursku u bescarinskom režimu goveđeg mesa i rafinisanog suncokretovog ulja, kao i održavanje velikog agro-foruma-Srbija-Turska na kojem učestvuje oko 150 turskih kompanija koje žele da investiraju pre svega u prehrambenu industriju.


Lokalni antikorupcijski plan


Rezultati predsedničkih izbora od 02.04.2017. godine u opštini Koceljeva

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2017. GODINU

Na linku se uz Odluku o budžetu za 2017. godinu nalaze i četiri izvršena rebalansa, Rešenje o promeni aproprijacije, Zaključak - namenski transfer, Rešenje o tekućoj rezervi i Uputstvo za pripremu odluke o budžetu.


Izveštaj o javnim nabavkama za 2016. godinu


Pogledajte govor narodnog poslanika iz Koceljeve Veroljuba Matića u Narodnoj Skupštini Republike Srbije 13.12.2016. godine


Pogledajte u unutrašnjost fabrike pirotehnike u Koceljevi čija je izgradnja pri samom kraju


Pogledajte ekskluzivni snimak iz drona sniman na Festivalu zimnice 30.09. i 01.10.2016. godine. Na snimku možete videti i predeo industrijske zone i fabrike pirotehnikeIzgradnja fabrike pirotehnike u Koceljevi


FESTIVAL ZIMNICE U KOCELJEVI

30.09. i 01.10.2016 godine

Slike iz drona Festival zimnice 2016

Pogledajte video i novinske izveštaje sa Festivala zimnice

Pogledajte galeriju fotografija sa Festivala zimnice


Lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja Roma u opštini Koceljeva za period 2016 - 2020

Lokalni akcioni plan za razvoj usluga socijalne zaštitena teritoriji opštine Koceljeva za period 2014 - 2018


Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala...

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće...


Na sednici u Domu Narodne skupštine 03.06.2016. godine je konstitutisan 11. saziv parlamenta potvrđivanjem mandata poslanicima...


EMISIJA ,,Šta radite bre'' RTS 1

U emisiji ,,Šta radite bre'' RTS 1, od 26.05.2016. godine emitovan je izveštaj iz Koceljeve. Pogledajte izveštaj...


PROJEKAT: ,,Inkluzija kroz podršku obrazovanju''. Klikom na link pogledajte detalje o projektu


ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA - Izveštaj RTS-a u emisiji ,,Ovo je Srbija''

Skupština opštine Koceljeva održala je 24.05.2016. godine konstitutivnu sednicu Pogledajte i izveštaj RTS-a u emisiji ,,Ovo je Srbija''


Izveštaj iz Koceljeve u emisiji ,,Ovo je Srbija'' počinje na 8:43Rezultati lokalnih izbora u Koceljevi


                                        Europe for citizens


13.04.2016. godine

        U nastavku investicija u Koceljevi asfaltirane su ulice Ljutice Bogdana i Osme crnogorske brigade, kao i trotoari u ulicama Teslinoj, Vuka Karadžića, Miće Stanojlovića i Prvomajskoj.

Klikom na sliku pogledajte foto galeriju


 

Sledeća strana

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Flag Counter

dokumentacija

Matičar


 

Objedinjena proceduraPitajte predsednika
Pitajte predsednika

Strategija razvoja

 
Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca

Red vožnje

Zavičajni muzej

 


 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587