Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Koceljevačke novosti


 Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Izmena Pravilnika o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o jvnim nabavkama ne primenjuje

Pravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama


Plan javnih nabavki za 2022 godinu

Dopuna plana br. 2

Dopuna plana br. 3

Dopuna plana br. 4

Dopuna plana br. 5

Dopuna plana br. 6

Dopuna plana br. 7

Plan javnih nabavki za 2021 godinu

Plan javnih nabavki za 2020 godinu


24.08.2022. godine

Javni poziv

Radovi na rekonstrukciji dela opštinskog puta (OP 2) Vila Leska - Brdarica (k.p. br. 1903, 1904 1912 u KO Brdarica i k.p. 4178 KO Svileuva)


22.08.2022. godine

Javni poziv

Investiciono održavanje na tri stambena objekta za potrebe projekta

,,Da živimo kao i svi drugi''


22.08.2022. godine

Javni poziv

Rekonstrukcija dva stambena objekta za potrebe projekta

,,Da živimo kao i svi drugi''


22.08.2022. godine

Javni poziv

Izgradnja četiri montažna stambena objekata za potrebe projekta

,,Da živimo kao i svi drugi''


01.08.2022. godine

Javni konkurs

za sufinansiranje mera energetske sanacije. porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode na teritoriji opštine Koceljeva za 2022. godinu

Javni konkurs i konkursna dokumentacija


01.08.2022. godine

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije domaćinstava putem ugradnje solarnih panela...

Javni poziv


25.07.2022. godine

Javni poziv za nabavku hrane i pića

Obaveštenje o dodeli ugovora


19.07.2022. godine

Izvođenje radova na realizaciji projekta telekomunikacionih i signalnih instalacija - Opšteg sistema - Prva faza

Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora


15.07.2022. godine

Košenje trave i šiblja pored opštinskih puteva na teritoriji opštine Koceljeva u 2022. godini

Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora


15.07.2022. godine

Postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje, i obnavljanje saobraćajne signalizacije na opštinskim, nekategorisanim putevima i ulicama u naselju Koceljeva u 2022. godini

Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora


04.07.2022. godine

Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv i konkursna dokumentacija


27.06.2022. godine

Javni poziv

Izvođenje radova na racionalizaciji potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja na teritoriji opštine Koceljeva - Druga faza

Obaveštenje o dodeli ugovora


21.06.2022. godine

Javni poziv

za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne toplotne vode na teritoriji opštine Koceljeva u 2022. godini


17.06.2022. godine

Javni konkurs

za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Koceljeva


03.06.2022. godine

Javna nabavka

Letnje održavanje opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica

za 2022. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentcija

Obaveštenje o dodeli ugovora


03.06.2022. godine

JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2022. godini

Javni poziv i konkursna dokumentacija


10.05.2022. godine

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Koceljeva


07.05.2022. godine

Javni poziv

Radovi na rekonstrukciji kotlarnice u OŠ ,,Mića Stanojlović'' Koceljeva - izdvojeno odeljenje Draginje

Obaveštenje o dodeli ugovora


14.04.2022. godine

JAVNI POZIV

udruženjima građana, crkvama i verskim zajednicama za podnošenje programa od javnog interesa za Opštinu Koceljeva radi sufinansiranja iz budžeta Opštine Koceljeva za 2022. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


12.04.2022. godine

Javni poziv za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija u 2022. godini

Javni poziv

Aplikacioni formular

Obrazac prijave


25.03.2022. godine

Javni poziv

Izrada projektno tehničke dokumentacije za regulaciju reke Tamnave i reke Rasnice kroz Koceljevu

Obaveštenje o dodeli ugovora


28.01.2022. godine

Nabavka električne energije

1 Partija: Snabdevanje električnom energijom objekata naručioca

2 Partija: Javna rasveta

Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora


28.01.2022. godine

Nabavka goriva za službena vozila

Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora


26.01.2022. godine

Izvođenje radova na javnoj rasveti - racionalizacija potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama javnog poziva

Javni poziv - prečišćen tekst

08.02.2022. godine

Obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama javnog poziva

Javni poziv - prečišćen tekst br. 2

Obaveštenje o dodeli ugovora


13.01.2022. godine

Javna nabavka usluga zimskog održavanja opštinskih, nekategorisanih puteva, ulica i ostalih površina za 2022. godinu

Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora


05.01.2022. godine

Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv i konkursna dokumentacija


05.01.2022. godine

Javna nabavka - lož ulje 2022

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o dodeli ugovora


16.12.2021. godine

Javni poziv

za kupovinu kuća sa okućnicom/stana za rešavanje stambenih potreba korisnika porjekta ,,Da živimo kao i svi drugi''


01.09.2021. godine

Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv i konkursna dokumentacija


31.08.2021. godine

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za rešavanje stambenih potreba korisnika kroz izgradnju novih/postavljanje 7 montažnih kuća

Javni poziv - izgradnja

Javni poziv - kupovina

Javni poziv rekonstrukcija

Obrazac prijave na javni poziv

Pravilnik


30.07.2021. godine

JAVNI KONKURS

za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini

Javni konkurs

Tehnička podrška

Prijava za sprovođenje javnog rada 2021


10.03.2021. godine

JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2021. godini

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Rešenje o obrazovanju i imenovanju stručne komisije za ocenu projekata u oblasti informisanja u 2021. godini


01.03.2021. godine

JAVNI POZIV

udruženjima građana, crkvama i verskim zajednicama za podnošenje programa od javnog interesa za Opštinu Koceljeva radi sufinansiranja iz budžeta Opštine Koceljeva za 2021. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


19.02.2021. godine

Javni poziv

za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija

u 2021. godini

Javni poziv i konkursna dokumentacija


30.12.2020. godine

Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv i konkursna dokumentacija


01.10.2020. godine

Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


30.06.2020. godine

Obaveštenje o produžetku roka za konkurisanje u okviru projekta za započinjanje sopstvenog biznisa start up - ,,Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u zapasnoj Srbiji''


29.05.2020. godine

Javna nabavka male vrednosti radova - Izgradnja javne rasvete na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje br. 1

Odgovor na postavljeno pitanje br. 2


11.02.2020. godine

JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2020. godini

Javni poziv

Obrazac br. 1 - Prijava

Obrazac br. 1.2 - Budžet projekta

Odluka o obustavi postupka

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju stučne Komisije

Predlog Komisije o raspodeli sredstava

Rešenje o raspodeli sredstava

Informacija za učesnike kojima su odobrena sredstav


27.12.2019. godine

Građevinski radovi na realizaciji projekta - Hitni sanacioni radovi na otklanjanju posledica elementarnih nepogoda na rekama Rasnica, Sumijevac, Lukinac i Crkvine na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


30.07.2019. godine

Održavanje javne rasvete na teritoriji opštine Koceljeva u 2019. godini

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


30.07.2019. godine

Javna nabavka

Košenje trave i šiblja pored opštinskih puteva, rečnih korita II reda i na slobodnim površinama na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


26.07.2019. godine

Javna nabavka - Izrada projektno tehničke dokumentacije

za fekalnu kanalizaaciju

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


08.07.2019. godine

Javna nabavka

Košenje trave i šiblja pored opštinskih puteva, rečnih korita II reda i na slobodnim površinama na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Postupak je obustavljen


03.07.2019. godine

Javna nabavka

Postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija


01.07.2019. godine

Javna nabavka

Letnje održavanje opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija

Odgovor na postavljeno pitanje br. 1


14.06.2019. godine

Javna nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji javnog školskog objekta OŠ ,,Mića Stanojlović'' Koceljeva - izdvojeno odeljenje u Ljuticama

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje br. 1

Odgovor na postavljeno pitanje br. 2

Odgovor na postavljeno pitanje br. 3

Odgovor na postavljeno pitanje br. 4


04.06.2019. godine

JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2019. godini

Javni poziv i konkursna dokumentacija

Rešenje o imenovanju komisije

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju komisije


01.04.2019. godine

Javna nabavka male vrednosti - Izrada projektno - tehničke dokumentacije

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


19.03.2019. godine

Javna nabavka male vrednosti - Geodetske usluge za 2019. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje


06.03.2019. godine

JAVNI POZIV

GRAĐEVINSKI RADOVI NA  IZGRADNJI ŠKOLSKE FISKULTURNE SALE I ADAPTACIJI I SANACIJI  POSTOJEĆIH ŠKOLSKIH  OBJEKATA U OKVIRU ŠKOLSKOG KOMPLEKSA OŠ „MIĆA STANOJLOVIĆ“ KOCELJEVA-IZDVOJENO ODELJENJE KAMENICA

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje br. 1

Odgovor na postavljeno pitanje br. 2

Odgovor na postavljeno pitanje br. 3

Odgovor na postavljeno pitanje br. 4

Odgovor na postavljeno pitanje br. 5

Odgovor na postavljeno pitanje br. 6

Odgovor na postavljeno pitanje br. 7

Odgovor na postavljeno pitanje br. 8

Odgovor na postavljeno pitanje br. 9

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

Izmenjena konkursna dokumentacija br. 3

Izmena konkursne dokumentacije br. 4

Obaveštenje o produžetku roka 05.04.2019. godine

Konkursna dokumentacija 05.04.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora


21.02.2019. godine

Javna nabavka - lož ulje 2019

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


19.02.2019. godine

Javna nabavka - gorivo 2019

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


04.02.2019. godine

Javna nabavka: Usluge održavanja softvera za LPA 2019

Obaveštenje

Konkursna dokumentacija


04.02.2019. godine

Javni poziv

za dostavljanje ponuda za javnu nabavku dobara

Nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


01.02.2019. godine

Javna nabavka - električna energija 2019

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka


01.02.2019. godine

Javni poziv

za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija

u 2019. godini

Javni poziv i konkursna dokumentacija


01.02.2019. godine

JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2019. godini

Javni poziv i konkursna dokumentacija

Odluka o obustavljanju postupka javnog konkursa izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja u 2019. godini


01.02.2019. godine

JAVNI POZIV

udruženjima građana, crkvama i verskim zajednicama za podnošenje programa od javnog interesa za Opštinu Koceljeva radi finansiranja iz budžeta Opštine Koceljeva za 2019. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javna nabavka - kancelarijski materijal 2019

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


16.01.2019. godine

Javna nabavka - lož ulje 2019

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


15.01.2019. godine

Javna nabavka usluga zimskog održavanja opštinskih, nekategorisanih puteva, ulica i ostalih javnih površina za 2018. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija 1 deo

Konkursna dokumentacija 2 deo


28.12.2018. godine

Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


03.12.2018. godine

Javni poziv

za dostavljanje ponuda za javnu nabavku dobara

Nabavka poljoprivredne mehanizacije i mašina za izbegličke porodice nastanjene na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja


17.09.2018. godine

Javni poziv

za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova

REKONSTRUKCIJA DELA OPŠTINSKOG PUTA OP-13

Javni poziv

Konkursna dokumentacija 1. deo

Konkursna dokumentacija 2. deo

Odgovor na postavljeno pitanje

Odgovor na postavljeno pitanje br. 2


13.09.2018. godine

Javna nabavka

Rekonstrukcija i izgradnja opštinskih i nekategorisanih puteva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odgovor na postavljeno pitanje br. 2

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o obustavi postupka


15.08.2018. godine

Javna nabavka

Košenje trave i šiblja pored opštinskih puteva, rečnih korita II reda i na slobodnim površinama na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


15.08.2018. godine

Javna nabavka

Postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


08.08.2018. godine

Javna nabavka

Letnje održavanje opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija - prvi deo

Konkursna dokumentacija - drugi deo

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


27.07.2018. godine

Nabavka kamenog agregata sa prevozom do mesta ugradnje

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

Odgovor na postavljeno pitanje

Odgovor na postavljeno pitanje br. 2

Izmena konkursne dokumentacije br. 3 od 24.08.2018. godine

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odgovor na postavljeno pitanje br. 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


23.07.2018. godine

Javna nabavka male vrednosti - Nabavka elektro materijala i održavanje javne rasvete za 2018. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za konkurisanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava


15.05.2018. godine

JAVNI POZIV

udruženjima građana, crkvama i verskim zajednicama za podnošenje programa od javnog interesa za Opštinu Koceljeva radi finansiranja iz budžeta Opštine Koceljeva za 2018. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


17.04.2018. godine

Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2018. godini

Javni poziv i konkursna dokumentacija

Rešenje o imenovanju komisije

Rešenje o raspodeli sredstava


Javni poziv

za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija

u 2018. godini

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javna nabavka - kancelarijski materijal 2018

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka - lož ulje 2018

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka: Usluge održavanja softvera za LPA 2018

Obaveštenje

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka - električna energija 2018

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružaoca usluga pomoći i nege u kući

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka usluga zimskog održavanja opštinskih, nekategorisanih puteva, ulica i ostalih javnih površina za 2018. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javna nabavka usluga zimskog održavanja opštinskih ulica i puteva za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka

građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja

za seoska domaćinstva

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javni poziv

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kišne kanalizacije u industrijskoj zoni u Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javni poziv

za podnošenje ponuda za izbor pružaoca usluga pomoći i nege u kući

za 2017. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javni poziv

Izrada projektno-tehničke dokumentacije
(Idejni projekat i Projekat za izvođenje)  za izvođenje radova na ojačanju kolovozne konstrukcije opštinskog puta O-6 „Svileuva-Batalage-Novaci“

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora


Javni poziv

vršenje nadzora nad izvođenjem radova na rehabilitaciji, uređenju i rekonstrukciji opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora


Javni poziv

rekonstrukcija i izgradnja opštinskih i nekategorisanih puteva,

ulica i trotoara

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja 1

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o zaključenom ugovoru


Javni poziv

za podnošenje ponuda za uređenje nekategorisanih puteva i otresišta na teritoriji opštine Koceljeva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o zaključenom ugovoru


Javni poziv

za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na ojačanju kolovozne konstrukcije opštinskog puta O-6 ,,Svileuva-Batalage-Novaci''

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovori na postavljena pitanja

Odgovori na postavljena pitanja 11.08.2017. god.

Odgovori na postavljena pitanja. 14.08.2017. god.

Odgovori na postavljena pitanja 17.08.2017. god.

Odluka o obustavi postupka


Javni poziv

za podnošenje ponuda za izbor pružaoca usluga pomoći i nege u kući

za 2017. godinu

Javni poziv i konkursna dokumentacija


Javni poziv

za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija

za 2017. godinu

Javni poziv

Obrazac prijave

Obrazac godišnjeg programa


Javna nabavka

letnje održavanje opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka

građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja

za seoska domaćinstva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka


JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2017. godini

Javni poziv

Ispravka javnog poziva

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o imenovanju stručne komisije


JAVNI POZIV

udruženjima građana, crkvama i verskim zajednicama za podnošenje programa od javnog interesa za Opštinu Koceljeva radi finansiranja iz budžeta Opštine Koceljeva za 2017. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju


Javna nabavka - Izrada projektno tehničke dokumentacije

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor 1

Odgovor 2

Odluke o dodeli ugovora


Javna nabavka - gorivo 2017

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka - lož ulje 2017

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka


Javna nabavka - kancelarijski materijal 2017

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka - električna energija 2017

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti - Nabavka elektro materijala i održavanje javne rasvete

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti - Geodetske usluge za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka usluga transporta za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija JN male vrednosti

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka usluga zimskog održavanja opštinskih ulica i puteva za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka usluga letnjeg održavanja opštinskih ulica i puteva za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odgovori na postavljena pitanja 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka za pružaoca usluga pomoći i nege u kući za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


Javna nabavka dobara za održavanje puteva, putnih objekata i javnih površina za 2017. godinu

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovori na postavljena pitanja 1

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka gradjevinski materijal

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnihuređaja za seoska domaćinstva

Javni poziv

Konkursna dokumentacija


10.08.2016. godine

Javna nabavka službenog automobila

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


04.07.2016. godine

SANACIJA ZGRADE SREDNJE ŠKOLE

,,VELJKO VLAHOVIĆ'' U KOCELJEVI

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


04.07.2016. godine

SANACIJA ZGRADE ZDRAVSTVENE AMBULANTE

U MESTU DONJE CRNILJEVO

Javni poziv                      Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljeno pitanje 1

Odgovor na postavljeno pitanje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


04.07.2016. godine

SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

,,MIĆA STANOJLOVIĆ'' U DONJEM CRNILJEVU

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


26.05.2016. godine

JAVNI POZIV

izdavačima medija koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja za podnošenje projekata za sufinansiranje iz budžeta Opštine Koceljeva radi ostvarenja javnog interesa u oblasti informisanja u 2016. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Ispravka javnog poziva

Rešenje o obrazovanju komisije

Zaključak o ispravci greške u Rešenju o obrazovanju komisije

Odluka o obustavljanju postupka javnog konkursa

Javni poziv

Rešenje o obrazovanju komisije 03.10.2016. godine


26.05.2016. godine

JAVNI POZIV

udruženjima građana, crkvama i verskim zajednicama za podnošenje programa od javnog interesa za Opštinu Koceljeva radi finansiranja iz budžeta Opštine Koceljeva

Preuzmite konkursnu dokumentaciju


17.05.2016. godine

Radovi na sanaciji regulacije reke Rasnice u mestu Koceljeva, opština Koceljeva

Javni poziv                      Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


17.05.2016. godine

Radovi na sanaciji klizišta u Podgorskoj ulici u Koceljevi

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


17.05.2016. godine

Radovi na izgradnji i opremanju eksploatacionog bunara BUSV7, na izvorištu vodovoda Koceljeva u mestu Svileuva, opština Koceljeva

Javni poziv                        Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Obaveštenje

Odluka o dodeli ugovora


23.02.2016. godine

SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

,,MIĆA STANOJLOVIĆ'' U KOCELJEVI

Javni poziv                        Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


23.02.2016. godine

SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

,,MIĆA STANOJLOVIĆ'' U SVILEUVI

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova

Obaveštenje o dodeli ugovora


23.02.2016. godine

SANACIJA ZGRADE ZDRAVSTVENE AMBULANTE

U MESTU DRAGINJE

Javni poziv                      Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova

Obaveštenje o dodeli ugovora


12.02.2016. godine

IZGRADNJA MOSTA PREKO REKE TAMNAVE

ZUKVE - BATALAGE

Javni poziv                       Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o dodeli ugovora


12.02.2016. godine

IZGRADNJA MOSTA PREKO LUKIĆA POTOKA

Javni poziv                        Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


12.02.2016. godine

SANACIJA I DOGRADNJA MOSTA PREKO REKE RASNICE

Javni poziv                         Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


02.02.2016. godine

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Javni poziv                          Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


01.02.2016. godine

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Javni poziv                          Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje


01.02.2016. godine

Javna nabavka: Usluge održavanja softvera za LPA

Obaveštenje          Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora


22.09.2015. godine

Javna nabavka: Pripremni radovi za asfaltiranje puta u KO Ljutice u dužini od 450 metara

Javni poziv                 Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora


21.09.2015. godine

Javna nabavka: Izgradnja projektne dokumentacije za tri mosta (Most na reci Tamnavi Zukve - Batalage, Most na reci Rasnici MZ Koceljeva, Most preko Lukića potoka MZ Bresnica)

Javni poziv                Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštanje o zaključenom ugovoru


09.09.2015. godine

Javna nabavka:Radovi na izgradnji pešačkog - čeličnog mosta na reci Tamnavi u Koceljevi

Javni poziv               Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


20.05.2015. godine

JAVNA NABAVKA - SANACIJA BAZENA

Javni poziv              Konkursna dokumentacija

_______________________________________________________

04.05.2015. godine

JAVNA NABAVKA - SANACIJA BAZENA

Obaveštenje o obustavi postupka

Preuzmite javni poziv i konkursnu dokumentaciju

Odgovor na postavljeno pitanje

__________________________________________________

10.03.2015. godine

NABAVKA LOŽ ULJA ZA GREJANJE

Javni poziv                Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

____________________________________________________

04.03.2015. godine

NABAVKA GORIVA

Javni poziv                     Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

____________________________________________________

29.01.2015. godine

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Javni poziv                          Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

___________________________________________________

28.01.2015. godine

INFORMISANJE

Konkursna dokumentacija

Rešenje o formiranju komisije

Rešenje o raspodeli sredstava

_________________________________________________

22.01.2015. godine

HRANA, PIĆE I OSTALI MATERIJAL

Javni poziv                             Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

________________________________________________

20.01.2015. GODINE

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Javni poziv                          Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

_________________________________________________

15.01.2015. godine

JAVNI POZIV

UDRUŽENJIMA GRAĐANA, CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA PODNOŠENJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU KOCELJEVA, RADI FINANSIRANJA IZ BUDŽETA OPŠTINE KOCELJEVA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

__________________________________________________

15.01.2015. godine

Javna nabavka: Usluge održavanja softvera za LPA

Obaveštenje          Konkursna dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekti u realizaciji
- exchange3 -





Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matičar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vožnje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587